eCareers

Subject : ISLAMIAT


The Master if Hazrat Bilal (MABPH) during embracing Islam was:
  1. Abu Jahal
  2. Ummayia Bin Harb
  3. Ummayia bin Khalaf
  4. Oqabah bin Abi al Mueet
Correct Answer: Ummayia bin Khalaf